Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Održan okrugli stol o ulozi EE timova u planiranju i gospodarenju energijom u općinama i gradovima

CB GREENDana 30. studenog 2015. godine održan je 2. Okrugli stol na temu „Uloga EE tima (tima za energetsku učinkovitost) u planiranju i gospodarenju energijom u općinama i gradovima“ u prostorijama Gradske vijećnice u Mostaru.

Okrugli stol je održan u sklopu projekta CB-GREEN prekogranično, zeleno,obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje, koji financira Europska unija u okviru IPA komponente II – Program prekogranična suradnja Hrvatska i Bosna i Hercegovina 2007-2013. Cilj projekta CB-GREEN je unapređenje sistema upravljanja energijom u lokalnim zajednicama i promoviranje sistema energetske učinkovitosti i održive energije u prekograničnom području kroz zajedničke inicijative partnera iz Hercegovačko-neretvanske županije/kantona i Zadarske županije. Projekt provode Općina Neum, Grad Mostar i Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH iz Bosne i Hercegovine i Grad Zadar, Razvojna agencija Zadarske županije ZADRA NOVA doo i NVO „Eko-Zadar“ iz Hrvatske.

U ime domaćina okruglog stola Grada Mostara sudionicima se obratila gđa. Radmila Komadina, Savjetnica gradonačelnika Mostara i zaželjela dobrodošlicu i uspješan rad u oblasti koja je bitna ne samo za Grad Mostar, već i za širu zajednicu. Zatim je član EE tima iz Grada Mostara, gosp. Darko Knezović održao prezentaciju o aktivnostima Grada Mostara u oblasti energetske učinkovitosti i gospodarenja energijom u zgradarstvu, javnoj rasvjeti, zadacima EE tima i primjerima dobre prakse u Mostaru. Također je bilo riječi o pravnom okviru iz ove oblasti i potrebi usklađivanja zakona u BiH s direktivama Europske unije, potrebi usvajanja zakona o državnom akcijskom planu o energetskoj učinkovitosti, te mogućnostima financiranja projekata o energetskoj učinkovitosti.

Predstavnik EE tima općine Neum, gosp. Mario Matić je prezentirao aktivnosti općine Neum s posebnim osvrtom na projekt CB-Green kojim je predviđena izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete na šetnici Surdup i poluotoku Kleku.

Ispred agencije ZADRA NOVA i i EE tima Grada Zadra obratio se gosp. Ive Surić i prezentirao aktivnosti agencije ZADRA NOVA u oblasti sustavnog gospodarenja energijom u Zadarskoj županiji, te mogućnostima, izazovima i iskustvima djelovanja EE tima u Gradu Zadru u ovoj oblast. Poseban osvrt dat je na ulogu javnog sektora u oblasti energetske učinkovitosti, kao i energetski učinkovitim rješenjima u javnoj rasvjeti, prometu, industriji i kućanstvima.

Ispred Grada Zadra sudionicima se obratila članica EE tima, gđa. Ana Bajlo i prezentirala aktivnosti Grada Zadra u oblasti energetske učinkovitosti s akcentom na projekte iz oblasti sustavnog gospodarenja energijom i izradu akcijskog plana energetski održivog razvoja.

Na okruglom stolu su pored predstavnika Grada Mostara sudjelovali predstavnici Grada Zadra, općine Neum, Agencije REDAH, Agencije ZADRA NOVA, udruge Eko-Zadar i udruge Mare Nostrum. Okrugli stol je bio odlična prilika za razmjenu i prijenos iskustava sudionika iz BiH i Hrvatske u oblasti energetske učinkovitosti. Nakon toga je priređen obilazak lokacija u Gradu Mostaru na kojima su realizirane projekti iz ove oblasti.

{rokbox album=|cbgreen| title=|CB-GREEN: PRIOPĆENJE ZA MEDIJE| thumbcount=|5|}images/vijesti/2015/cb-green3/img/*{/rokbox}

CB-GREEN

CB-GREEN