Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE S PODRUČJA OPĆINE NEUM

USAIDUdruga građana “Nešto Više” u okviru projekta “Podrška razvoju poljoprivrede u Hercegovini”, podržanog od strane USAID-a, raspisuje:

Javni poziv za poljoprivredne proizvođače

Pozivaju se registrirani poljoprivredni proizvođači s područja općina Čapljina i Neum, te Ljubinja, Ravnog i Trebinja a koji se već bave proizvodnjom voća, povrća i/ili ljekovitog bilja, da se prijave za donaciju sadnog materijala u protuvrijednosti od maksimalno 400 KM po osobi. Sadni materijal koji će biti predmetom donacije može biti iz oblasti voćarstva, povrtlarstva ili ljekovitog/začinskog bilja (sadnice vinove loze i duhana se neće dodjeljivati). Svaki prijavljeni treba odabrati isključivo jednu vrstu sadnog materijala po vlastitom izboru i jasno navesti sortu odabrane vrste.

Prednost pri odabiru korisnika će imati osobe od 18 do 30 godina, te radno sposobne žene bilo koje životne dobi. Prijavu za ovaj poziv može podnijeti bilo koji punoljetni član domaćinstva/kućanstva ispred jednog poljoprivrednog gazdinstva/gospodarstva. Ukoliko se prijave dvije ili više različitih osoba za isto gazdinstvo/gospodarstvo, sve takve prijave će biti odbačene.

Prijave se popunjavaju isključivo tiskanim slovima. Potpisane prijave (isključivo u zadatoj formi) se mogu predati u razdoblju od 12.11.2015. do 03.12.2015. (do 15:00 h) i to na jedan od načina naveden u dokumentu u prilogu :

Odgovornost prijavljenih je da provjeriti je li njena/njegova prijava stigla i je li evidentirana, na broj telefona 036 347 296.

Bodovanje i odabir korisnika izvršit će se najkasnije 17.12.2015. Maksimalno 20 (dvadeset) prijavljenih s najviše bodova će dobiti sadni materijal. Odabrani korisnici će biti obaviješteni telefonom o njihovom izboru i daljim koracima najkasnije 21.12.2015.

Isporuka sadnica odabranim korisnicima će se izvršiti u skladu s projektnom dinamikom, te proizvodnim ciklusima o čemu će svaki odabrani korisnik biti precizno obaviješten. Isporuka se neće desiti ranije od 01.03.2016. godine.

POTREBNU DOKUMENTACIJU MOŽETE PREUZETI OVDJE!