Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

TENDER: NABAVA ELEKTROMATERIJALA I USLUGA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE U 2015. GODINI

Obavještavamo sve zainteresirane ponuđače da je objavljen tender za  ”Nabavu elektromaterijala u usluga za tekuće održavanje javne rasvjete u 2015. godini”.

Rok za dostavljanje ponuda 12.02.2015. godine (četvrtak) do 14,30 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti istog dana (12.02.2015.) u 15 sati, u Sali za sastanke u zgradi Općine Neum.

DOKUMENTACIJA:

NABAVA ELEKTROMATERIJALA I USLUGA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE U 2015. GODINI