Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SREDSTVA EU U ZALEĐU OPĆINE NEUM

SREDSTVA EU U ZALEĐU OPĆINE NEUMKrajem studenog započeli su radovi na rekonstrukciji dijela regionalnog vodoopskrbnog sustava Gabela-Hutovo-Neum. Regionalni vodovod izgrađen je 1982. godine sredstvima J.P. Vodoprivrede Mostar, a cjelokupno upravljanje sustavom je još 80-ih predano J.P.“Komunalnom Neum“ d.o.o. Neum.

Rekonstrukcija 1380m dotrajalog cjevovoda ovog iznimno zahtjevnog regionalnog vodovoda, financirana je sredstvima EU, a očekuje se da bi trebala biti završena do kraja siječnja 2015. godine. Sanacija dijela predviđenog za rekonstrukciju nalazi se u zaleđu općine u mjestu Broćanac, a trasa je izabrana za sanaciju iz razloga čestih prsnuća, te stalnih gubitaka vode uslijed neadekvatnog održavanja tijekom niza godina a i zbog same dotrajalosti cijevi.

Neumu je i kao turističkoj destinaciji i kao jedinom izlazu Bosne i Hercegovine na Jadransko more potreban vodovod koji će osigurati stalnu opskrbu kvalitetnom vodom kako u zimskom periodu tako i u periodu ljetne turističke sezone kada se broj korisnika čak i učetverostruči. Iz tog su razloga sredstva osigurana raznim strateškim projektima i više nego potrebna i neophodna financijska injekcija u sustav vodoopskrbe.

Sredstva za rekonstrukciju osigurana su projektom DRINKADRIA u kojem J.P.“Komunalno Neum“ d.o.o. sudjeluje sa još 16 partnera iz zemalja Jadranske regije. Vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 6 643.648,36 €, od čega je za Neum osigurano 224.574,03 € te 85% sufinanciranja od strane EU a 15% od strane nositelja projekta.

Projekt DRINKADRIA „Umrežavanje za sigurnu vodoopskrbu u Jadranskoj regiji“ sufinanciran je sredstvima iz EU kroz program IPA ADRIATIC CROSS BORDER COOPERATION PROGRAMME 2007 – 2013, a sa realizacijom je započeo u studenom 2013. i trajati će ukupno 29 mjeseci. U projekt su uključene partnerske institucije iz zemalja Jadranske regije: Italija, Slovenija, Hrvatska, BIH, Crna Gora, Srbija, Albanija i Grčka. Partneri iz BiH su Institut za hidrotehniku Sarajevo (HEIS) i J.P. “Komunalno Neum” d.o.o. Neum, a pridruženi partner iz BiH je Agencija za vodno područje Jadranskog mora.

Cilj je projekta razviti strategije i procedure za sigurnu prekograničnu vodoopskrbu imajući istovremeno u vidu upravljanje vodnim resursima u prekograničnom kontekstu uzimajući u obzir klimatske promjene i specifični socio-ekonomski kontekst regije. U projektu će se značajni resursi uložiti u unaprjeđenje sustava vodoopskrbe (monitoring sustava, smanjenje gubitaka, rekonstrukcija ili izgradnja dijelova sustava).

{rokbox album=|da2014| title=|SREDSTVA EU U ZALEĐU OPĆINE NEUM| thumbcount=|5|}images/vijesti/2014/drink_adria/*{/rokbox}