Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE o realizaciji Prve Nacionalne radionice u okviru DRINKADRIA projekta u BiH

„Umrežavanje za sigurnu vodoopskrbu u Jadranskoj regiji“

(u sklopu IPA ADRIATIC CBC PROGRAMME 2007-2013)

Prva BiH Nacionalna radionica u okviru DRINKADRIA projekta„Umrežavanje za sigurnu vodoopskrbu u Jadranskoj regiji“ (u sklopu IPA ADRIATIC CBC PROGRAMME 2007-2013)“, održati će se u petak, 06.06.2014. godine sa početkom u 11:00 u hotelu „Sunce“, Neum, Bosna i Hercegovina.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europske unije kroz program IPA Adriatic Cross Border Cooperation 2007 – 2013., a sa realizacijom je započeo u studenom 2013. i trajati  će ukupno 29 mjeseci.

U projekt su uključene partnerske institucije iz zemalja Jadranske regije: Italija, Slovenija, Hrvatska, BIH, Crna Gora, Srbija, Albanija i Grčka.

Vodeći partner u projektu je „Consulta d’A mbito per il  Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino – CATO“ / „Area Council for Eastern Integrated Water Service“ iz Trsta.

Partneri iz BiH su Institut za hidrotehniku Sarajevo (HEIS) i JP “Komunalno” d.o.o. Neum, apridruženi partner iz BiH je Agencija za vodno područje Jadranskog mora.

Cilj je projekta razviti strategije i procedure za  sigurnu prekograničnu vodoopskrbu imajući istovremeno u vidu upravljanje vodnim resursima u prekograničnom kontekstu uzimajući u obzir klimatske promjene i specifični socio-ekonomski kontekst regije. U projektu  će se značajni resursi uložiti u unaprjeđenje sustava vodoopskrbe (monitoring sustava, smanjenje gubitaka, rekonstrukcija ili izgradnja dijelova sustava).

Prva BiH Nacionalna radionica je jedna od radionica, koje se održavaju u svim zemljama sudionicama u projektu, sa ciljem upoznavanja zainteresiranih strana sa projektom, do sada realiziranim i planiranim projektnim aktivnostima, te  pozivom zainteresiranim stranama da se uključe u projekt, u smislu međusobne razmjene iskustava vezano za problematiku prekograničnog upravljanja vodnim resursima i vodovodnim sustavima kao i korištenja rezultata projekta u svom budućem radu.

 

Kontakt osobe za detaljnije informacije:

Gđa. Ljuba Goluža, direktorica JP „Komunalno“, Neum                                                                                        Gđa. Sabina Hadžiahmetović, Institut za hidrotehniku Sarajevo