Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

J.P.Komunalno Neum u projektu IPA Adriatic programa prekogranične suradnje

J.P.Komunalno Neum jedan je od 16 partnera u strateškom projektu NETWORKING FOR DRINKING WATER SUPPLY IN ADRIATIC REGION (akronim DRINKADRIA) sufinanciranom sredstvima iz Europske unije kroz program IPA Adriatic Cross Border Cooperation Programme 2007 – 2013.

Projekt je započeo je 1. studenog 2013. i trajat će ukupno 29 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.600.000 EUR.

U projekt su uključene partnerske institucije iz zemalja Jadranske regije: Italija, Slovenija, Hrvatska, BIH, Crna Gora, Srbija, Albanija i Grčka.

Cilj je projekta razviti strategije i procedure za sigurnu prekograničnu vodoopskrbu imajući istovremeno u vidu upravljanje vodnim resursima u prekograničnom kontekstu uzimajući u obzir klimatske promjene i specifični socio-ekonomski kontekst regije. U projektu će se značajni resursi uložiti u unaprjeđenje vodoopskrbnih sustava (monitoring sustava, smanjenje gubitaka, rekonstrukcija ili izgradnja dijelova vodoopskrbnih sustava).

Vodeći partner u projektu je „Consulta d’A mbito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino – CATO“ / „Area Council for Eastern Integrated Water Service“ iz Trsta. Projekt DRINKADRIA za cilj ima unaprijediti procedure i protokole za sigurnu vodoopskrbu u pograničnim područjima imajući istovremeno u vidu upravljanje i zaštitu vodnih resursa u prekograničnom kontekstu.

Projekt se bavi specifičnom problematikom prekograničnih strategija i mjera upravljanja resursima pitke vode uzimajući u obzir klimatske promjene i potrebu za povezivanjem i umrežavanjem vodoopskrbnih sustava susjednih zemalja.

Problemi koje projektna implementacija uzima u obzir su: zastarjela infrastruktura, prekomjerni gubitci u vodoopskrbnim sustavima, klimatske promjene, pojačana potražnja za vodom uslijed razvoja turističkog sektora, snažne sezonske varijacije u potražnji vode, pritisci na vodne resurse, nedostatak odgovarajućeg pravnog okvira za regulaciju i kontrolu upravljanja prekograničnim vodnim resursima i sustavima vodoopskrbe koji vodi do potencijalnih konflikata susjednih zemalja u pregovorima oko rješavanja problema vodoopskrbe i slično.

Implementacijom projekta očekuje se razvijanje regionalne platforme koja

će povezati stručnjake u području vodoopskrbe (istraživačke institucije, regionalne uprave, komunalna društva i dr. ) s naglaskom na razvoj sigurnosti i stabilnosti vodoopskrbe.

U sklopu projekta razvit će se interna mrežna stranica za razmjenu podataka projektnih partnera i javna mrežna stranica na kojoj će se objavljivati značajne informacije o projektu, rezultati aktivnosti u sklopu projekta i provoditi diseminacija tih informacija.

Očekuje se da implementacija projekta DRINKADRIA doprinese poboljšanju kvalitete vodoopskrbe i života na području čitave regije. Krajnja ciljna skupina projekta svakako je stanovništvo zemalja u regiji obuhvaćenoj projektom, a koja će biti opskrbljena pitkom vodom sigurnijim sustavima vodoopskrbe. Utjecaj projekta trebao bi i izaći će iz samih granice regije te će i druge zemlje imati koristi od razvijenih protokola, mjera, baza podataka i dr.

Popratni rezultati projekta su informiranje javnosti o važnosti očuvanja pitke vode i vodnih resursa za sadašnje i buduće generacije te će se u projektu generirati niz popratnih materijala edukativnog karaktera poput brošura i letaka, a u sklopu projekta će biti organizirani znanstveno-stručni skupovi i radionice za stručnjake i znanstvenike, ali i prezentacije za širu javnost.

J.P.Komunalno Neumu u procesu je sekundarne javne nabavke u implementaciji aktivnosti iz radnog paketa 6 – Pilot projekt.

Aktivnost Pilot projekta odnosi se na rekonstrukciju dijela regionalnog vodoopskrbnog sustava Gabela-Svitava-Neum i to na području Broćanca u dužini od 1380 m.

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku i ugradnju cijevi objavljen je u Službenim novinama 24.veljače 2014.godine a važeću tendersku dokumentaciju možete preuzeti na stranici općine i u J.P.Komunalnom Neum.

Općina Neum suradnik je i partner u implementaciji projekta DRINKADRIA pružajući institucionalnu i administrativnu podršku Komunalnom poduzeću Neum.

 

3  – Contract Notice – Objava ugovora o nabavi

Set dokumenata 1 – Informacije ponuđačima

Set dokumenata 2 – Obavezna dokumentacija za dostavljanje ponuda