Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE

Na osnovu članka 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13), Popisno povjerenstvo općine Neum objavljuje

 JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPĆINE

NEUMA

 Ovim javnim pozivom Popisno povjerenstvo općine Neum poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za obavljanje poslova općinskih instruktora i popisivača u provođenju Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine na području općine Neum.

Zainteresirani kandidati za općinske instruktore i popisivače su dužni da se osobno prijave u prostorijama Popisnog  povjerenstva na adresi  Kralja Tomislava bb (zgrada općine).

Prijave za sudjelovanje u popisu će se zaprimati od 11. do 31. srpnja 2013., u vremenu od 10 do 15 sati u prostorijama Popisnog povjerenstva (zgrada općine).

Kandidat se može prijaviti samo za rad u svojstvu općinskog instruktora ili popisivača.

 

OPĆINSKI INSTRUKTORI

Obaveze u popisu: obuka popisivača;obilazak terena pred Popis i  provjera usuglašenosti skica i opisa popisnih krugova sa stanjem na terenu;organizacija i praćenje rada popisivača;pregled i kontrola popunjenih popisnih obrazaca; drugi poslovi po nalogu PPLS i državnog/entitetskog instruktora.

 

Uvjeti koje kandidat za općinskog instruktora treba da ispunjava:

–  da je državljanin BIH;

–  da ima najmanje18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

–  da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak;

–  da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

–  da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove općinskog instruktora;

–  da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao;

–  da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. kolovoza 2013. godine u prostorijam Popisnog povjerenstva  općine Neum i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovine.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u razdoblju od 25. do 30. kolovoza Popisnom povjerenstvu  općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : osobne iskaznice; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član obitelji poginulog branitelja.

Kandidati izabrani za općinske instruktore prolaze petodnevnu instruktažu u razdoblju od 06. do 10. rujna i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog test i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu općinskog/gradskog instruktora ili raspoređuju kao rezerva.

 

POPISIVAČI

Zadaci popisivača u popisu: obilazak terena pred Popis, popisivanje ”od vrata do vrata” i drugi poslovi po nalogu općinskog instruktora i Popisnog povjerenstva. Popisivači moraju u dva tjedna popisati sve jedinice Popisa (stanovnike, domaćinstva i stanove). Popisivanje na terenu traje od  1. do 15. listopada 2013. godine (uključuje subote i nedjelje) od jutra do naveče, pa je nužan preduvjet da kandidat za popisivača u tom razdoblju nema poslovnih/školskih obaveza, jer se od popisivača očekuje puni dnevni angažman.

 

Uvjeti koje kandidat popisivača treba da ispunjava:

–  da je državljanin BIH;

–  da ima najmanje18 godina na dan kada aplicira (punoljetno lice);

–  da se protiv kandidata ne vodi kazneni  postupak

–  da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje;

–  da je po mogućnosti stanovnik naseljenog mjesta ili općine u kojoj će obavljati poslove popisivača;

–  da ima čitak rukopis

–  da bude raspoloživ preko dana, uveče i vikendom za posao

–  da posjeduje psiho-fizičke sposobnosti za obavljanje terenskog rada

Lista kandidata koji su izabrani za instruktažu biće objavljena najkasnije do 25. kolovoza 2013. godine u prostorijama Popisnog povjerenstva (zgrada općine) i web stranicama statističkih institucija u Bosni i Hercegovini.

Kandidati koji uđu u uži izbor, obavezni su da u razdoblju od 25. do 28. kolovoza Popisnom povjerenstvui općine podnesu kopije sljedećih dokumenata (uz dostavljanje na uvid originalnih dokumenata) : osobne iskaznice; Diplome; Uvjerenje zavoda za zapošljavanje (ukoliko dokazuju nezaposlenost); Index (za studente); Dokaz da je kandidat bio branitelj, invalid rata, civilna žrtva rata, član obitelji poginulog branitelja.

Kandidati izabrani za popisivače prolaze petodnevnu instruktažu u razdoblju od 16. do 20. rujna i nakon odslušane instruktaže (obavezno prisustvo svakog dana), kandidati polažu završni test nakon kojega se, zavisno o kvaliteti završnog test i bodovne liste, uključuju u Popis u svojstvu popisivača ili raspoređuju kao rezerva.

NAPOMENA: Svi kandidati koji zadovoljavaju navedene uvjete iz javnog poziva trebaju ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku radi popunjavanja  Prijave o sudjelovanju u popisu. Kandidat svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u Prijavi. Ukoliko se utvrdi da podaci nisu točni, kandidat neće ući u izbor za općinskog instruktora ili popisivača, odnosno isključuje se iz daljnjih aktivnosti Popisa.

Kandidati koji budu obavljali poslove općinskog instruktora ostvaruju pravo na prosječnu naknadu u iznosu od 610,00 KM, a točan iznos će zavisiti od broja popisivača i broja popunjenih popisnih obrazaca, što će detaljno biti regulirano Procedurama za plaćanje sudionika u Popisu. Kandidati koji budu obavljali poslove popisivača ostvaruju pravo na naknadu na osnovu broja popisnih obrazaca i to: urbano područje: za P-1=1,75KM i P-2= 1,75KM i ruralno područje: za P-1=1,95 i P-2=1,95KM.

 

                                                                                       PREDSJEDNIK POPISNOG POVJERENSTVA OPĆINE NEUM

                                                                                                             Danica Glavinić, dipl.oec.