Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Prezentiran nacrt socio-ekonomske analize izrade Strategije razvoja općine Neum

Prezentiran nacrt socio-ekonomske analize izrade Strategije razvoja općine NeumNačelnik općine Neum dr. Živko Matuško, organizirao je sastanak  Općinskog razvojnog tima (ORT) i Partnerske grupe (PG) uključenih u izradu Strategije razvoja općine Neum za razdoblje 2014-2024 godine. Cilj izrade “Strategije razvoja općine Neum“ je definiranje jedinstvenog plana razvoja, stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, podizanje konkurentnosti gospodarstva općine Neum, omogućavanje održivog gospodarskog razvitka, te u konačnici podizanje i unaprjeđivanje kvalitete života za sve stanovnike. U izradi ove Strategije nastojat će se razvijati i promovirati partnerstvo između lokalne vlasti i drugih društvenih i organizacijskih grupa te pojedinaca u zajednici.

Na sastanku je u konstruktivnom ozračju  prezentiran „Nacrt Socio-ekonomske analize“, odnosno svih do sada prikupljenih podataka, a prezentaciju su radili konzultanti i partneri pri izradi ove strategije REDAH – Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu. Članovi ORT-a, PG-a svojim su komentarima i prijedlozima aktivno sudjelovali u analiziranju do sada prikupljenih podataka.

Josip Njavro, koordinator za izradu strategije, upoznao je nazočne s velikim brojem problema pri prikupljanju i obrađivanju podataka. „Tim koji intenzivno radi na prikupljanju podataka, susreo se sa dosta poteškoća, neki podaci u različitim izvorima su drugačiji, odnosno ne podudaraju se. Što je točno, odnosno koji podatak je vjerodostojan teško je procjeniti! ORT neće, i ne može procjenjivati pojedine podatke, bez pravog i valjanog izvora informacija.  Teško se može procijeniti broj stanovnika, znajući da je poslijednji popis stanovništva bio davne 1991 godine, a to je jedan od najbitnijih pokazatelja uopće za bilo kakvo planiranje, a pogotovo za izradu strategije razvoja! Podaci za turizam, tehničku infrastrukturu, tržište rada, sigurnost građana i okoliš, u različitim izvorima su drugačiji, odnosno, ne podudaraju se. Što je točno, odnosno koji podatak je vjerodostojan teško je procjeniti, ali u svakom slučaju  aktivnosti pri izradi Strategije se nastavljaju, podaci se i dalje aktivno prikupljaju“.

Socio-ekonomska analiza obuhvaća sve važne čimbenike života i razvoja lokalne zajednice. Ona je glavna podloga, koja se poslije koristi pri kreiranju strateškog dijela – integrirane strategije razvoja, i razradi sektorskih razvojnih planova–ekonomskog, društvenog i okolišnog razvoja.

Analizom se razlaže sadašnje i prethodno stanje u svim aspektima života lokalne zajednice koje se procjenjuje važnim za izradu strategije.

Analiza je obuhvatila sljedeće dijelove:
•    pregled ključnih povijesnih činjenica, važnih za identitet mjesta;
•    zemljopisno – komunikacijske karakteristike, prirodne odlike i resurse područja;
•    demografske karakteristike i kretanja;
•    pregled stanja i kretanja na tržištu rada;
•    pregled stanja i kretanja u društvenoj infrastrukturi (obrazovanje, kultura i sport, zdravstvena i
socijalna zaštita, mjesne zajednice, civilno društvo, općinski ljudski resursi…);
•    stanje prostorno-planske dokumentacije, infrastrukture i javnih usluga;
•    pregled stanja i kretanja u lokalnoj ekonomiji;
•    stanje okoliša
•    stanje i kretanja prihoda i rashoda u općinskom proračunu

Analiza prikupljenih podataka dovela je do jasnog uočavanja glavnih problema i izazova sa kojima se općina  Neum suočava u svim analiziranim područjima. Članovi Općinskog razvojnog tima i Partnerske grupe, aktivno su raspravom sudjelovali u prezentiranju podataka, davali su prijedloge, pri rješavanju pojedinih problema.

Proces izrade ovog dokumenta trajat će do kraja godine, a s vremenom će svakako biti potrebno ažuriranje. Pojedini podaci će se mjenjati, a ovakav, ozbiljan pristup izradi strategije mora računati na pojedine izmjene koje će s vremenom biti neophodne, kad za to dođe vrijeme, ali o tome će u određeno vrijeme raspraviti ORT. Strategija razvoja, u konačnici će biti dokument, kojim će se općina Neum voditi u sljedećih deset godina. Dokument koji će dati pravu sliku trenutnog stanja, sve pozitvne i negativne strane, te će također ukazati na one probleme o kojima treba ozbiljno povesti računa.  

Općinsko vijeće, morat će usvojiti Socio-ekonomsku analizu, kao pravi pokazatelj trenutnog stanja u općini Neum, prema podacima kojima raspolaže i do kojih je došao Općinski razvojni tim. Kako se bude mijenjala situacija, odnosno promjenom određenih podataka, ažurirat će se i Strategija.

Anđelko Maslać

{rokbox album=|strategija2013| title=|Prezentiran nacrt socio-ekonomske analize izrade Strategije razvoja općine Neum| thumbcount=|12|}images/vijesti/2013/strategija3/*{/rokbox}