Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Općina Neum potpisala sporazum s Partnerskom grupom za izradu “Strategije razvoja 2014.-2024. godine”

Općina Neum je, sukladno “Odluci o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Neum” od 21. 12. 2012., broj: 01-02-328/13 i “Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja općine Neum” od 15. 03. 2013., broj:  01-02-329/13  otpočela proces izrade “Strategije razvoja općine Neum za razdoblje 2014. – 2024. godine”.

Cilj izrade “Strategije razvoja općine Neum za razdoblje 2014. – 2024. godine” je definiranje jedinstvenog plana razvoja, stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, podizanje konkurentnosti gospodarstva općine Neum, omogućavanje održivog gospodarskog razvitka, te u konačnici podizanje i unaprjeđivanje kvalitete života za sve stanovnike.

Osim identificiranja, ocijenivanja i određivanja prioriteta problema u području gospodarstva, društva i okoliša, cilj je razvijanje i promoviranje partnerstva između lokalne vlasti i drugih društvenih i organizacijskih grupa te pojedinaca u zajednici.

Imajući u vidu dosadašnji angažman i ulogu u našoj zajednici, Općinski razvojni tim (ORT) za izradu ovog strateškog dokumenta uključio je Partnersku grupu (PG), koja će svojim prijedlozima i savijetima aktivno sudjelovati pri izradi ovog dokumenta naše Općine. U Partnersku grupu za izradu Strategije razvoja općine Neum, uključeni su predstavnici svih javnih poduzeća, te obrazovne, zdravstvene i socijalne institucije. Poseban naglasak je bio na uključivanje privatnog sektora iz svih područja gospodarstva.

Na temelju općenito utvrđenih potreba za bližom suradnjom, s ciljem potpore gospodarskom i društvenom razvoju, i praktične potrebe za pripremom i usvajanjem Strategije razvoja općine Neum, te potrebe zajedničkog informiranja, kao i usklađivanja razvojnih inicijativa, programa i aktivnosti u općini Neum. Potpisana je izjava o partnerstvu čijim potpisivanjem, Partnerska grupa postaje aktivan i odgovoran član pri izradi strategije.

Općinski razvojni tim i članovi Partnerske  grupe  za  razvoj  općine  Neum  postigli su sporazum o strateškim ulogama i zadacima u partnerstvu u kome se navodi da će se skladu sa svojim kompetencijama, znanjima i sposobnostima, preuzeti odgovornost i provoditi sljedeće strateške uloge i zadatke u Partnerskoj grupi za razvoj općine Neum I to:

 • Unaprjeđenje lokalnog poslovnog okruženja analiziranjem i otklanjanjem administrativnih i regulativnih prepreka, nad kojima Općina Neum ima nadležnosti, te razvijanjem podržavajuće poslovne infrastrukture;
 • Iniciranje i razmatranje potrebnih analiza gospodarskog i društvenog stanja u općini i u domaćem okruženju, radi strateške procjene konkurentnosti općine u novim globalnim i lokalnim okolnostima;
 • Kreiranje vizije razvoja općine Neum, s ključnim strateškim i operativnim ciljevima za sljedeće razdoblje;
 • Doprinošenje pripremi općinske strategije razvoja, te pripremi programa i projekata koji će se, u okviru iste, realizirati;
 • Suradnja u identificiranju i pripremi projekata, koji doprinose gospodarskom i društvenom razvoju Neuma, s posebnim naglaskom na one koji više doprinose zapošljavanju;
 • Preporučavanje prioritetnih razvojnih projekata i programa, koji su potrebni u općini Neum, savjetodavno djelovanje, te pružanje pomoći u provedbi programa i projekata;
 • Ulaganje napora u privlačenje sredstava iz lokalnih/regionalnih, domaćih i međunarodnih izvora za buduće programe i projekte razvoja u općini Neum;
 • Praćenje širih razvojnih politika i utjecaja javnih politika, na gospodarski i društveni razvoj općine;
 • Imenovanje radnih skupina, u skladu s prepoznatim potrebama i aktivnostima, na području razvoja općine Neum. Radne grupe će operativno surađivati s međunarodnim i domaćim institucijama u pripremi i realizaciji razvojnih strategija, projekata, programa i aktivnosti;
 • Koordinacija razvojno orijentiranih napora, aktivnosti i projekata s drugim općinama, regijama, entitetskim i državnim institucijama, međunarodnim organizacijama i sl.

Općinski razvojni tim i Partnerska grupa, suglasni su oko poštivanja sljedećih načela dobrog partnerstva:

 • Razvijanje međusobnog povjerenja i suradnje,
 • Zajednički interesi,
 • Proaktivni pristup,
 • Širenje partnerstva,
 • Preuzimanje odgovornosti

Agencija za regionalni razvoj Hercegovine, REDAH Mostar, je savijetnik za izradu strategije. Na održanoj prezentaciji direktor REDAH-a Ivan Jurilj, je kratko izložio plan aktivnosti i faze planiranja koje se trebaju poduzeti u ovoj strategiji. Obveza ORT-a i PG su kontinuirani rad, pri čemu će se dobiti rezultati koji će biti mjerljivi.

Process planiranja će se odvijati kroz nekolike faze i to:

 1. Pripremna faza (mobiliziranje aktera I prikupljanje podataka)
 2. Strateška platform (priprema analize stanja, strateško fokusiranje, kreiranje vizije strateških ciljeva I prioriteta);
 3. Sektorsko planiranje (sektorsko fokusiranje uključujući postavljanje sektorskih ciljeva, Izbor programa, projekata i mjera i definiranje  pokazatelja);
 4. Operativno planiranje (plan provedbe, financijski plan, organizacijski plan, monitoring, evaluacija, izvještavanje).

Uloga ORT

Vodi i koordinira process, priprema analizu, kreira strateški dio, koordinira izradu sektorskih planova

Uloga PG

Raspravlja o ključnim nalazima i prijedlozima, daje sugestije, usvaja pojedine faze planiranja

Uloga SRG

Kreiraju sektorske razvojne planove.

U izradi “Strategije razvoja općine Neum 2014.-2024. godine”, bilo kroz ORT ili PG mogu se uključiti svi stanovnici općine Neum sa svojim komentarima ili prijedlozima.

Anđelko Maslać

{rokbox album=|strategija2013| title=|Općina Neum potpisala sporazum s Partnerskom grupom za izradu Strategije razvoja 2014.-2024. godine| thumbcount=|4|}images/vijesti/2013/strategija2/*{/rokbox}