Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ministarstvo uprave RH uputilo je „OBJAVU BIRAČIMA“

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 01.ožujka 2013. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Odluka je stupila na snagu 04. ožujka 2013. godine, a objavljena je u “Narodnim novinama”, broj 27 od 04. ožujka 2013. godine Izbori u Republici Hrvatskoj održat će se u nedjelju, 14. travnja 2013. godine.

Izbori u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu 13. travnja 2013. godine i nedjelju 14. travnja 2013. godine.

Temeljem članka 23. Zakona o registru birača (“Narodne novine”, broj 144/12), pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača. Birači mogu pregledati, odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u dane 09.03., 16.03. i 23.03.2013. (subote) od 08 – 12 sati. Detaljnije obavijesti bit će na web stranicama nadležnog ureda.

Zahtjevi se mogu podnositi zaključno do srijede, 03. travnja 2013. godine.

Također, u nadležnim uredima biračima će do 03. travnja 2013. godine biti omogućen uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača pojedinog grada ili općine.

Na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr dostupni su podaci o nadležnim uredima i osobama ovlaštenim za vođenje registra birača, a omogućen je i uvid u registar birača putem OIB-a ili MBG-a građana i prezimena.

PRILOZI:

1. OBJAVA BIRAČIMA

2. ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU