Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Održana konstituirajuća sjednica OV Neum

Održana konstituirajuća sjednica OV NeumNakon provedenih lokalnih izbora, i dobivenih konačnih rezultata iz Središnjeg izbornog povjerenstva, dana 28.11.2012 godine održana je konstitiuirajuća sjednica Općinskog vijeća Neum s početkom u 8.30 sati.

Sukladno Statutu općine i Poslovniku općinskog vijeća konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika i zamjenika predsjednika predsjedavao je Mato Matuško kao najstariji vijećnik u općinskome vijeću Neum.

Za predsjednika općinskog vijeća većinom glasova vijećnika izabran vijećnik Mirko Pavlović, za zamjenika predsjednika općinskog vijeća izabran je vijećnik Ivan Krešić.

HDZ BiH ima većinu u vijeću i to 9 vijećnika, drugi po redu su vijećnici ispred HDZ 1990 sa 4 mjesta u vijeću, NSRZB ima 2 vijećnika a SDP i HSP po jedno mjesto.

Imena vijećnika:

HDZ BiH – Mirko Pavlović, Ivan Krešić, Ivan Kuzman, Vinko Sentić, Vera Konjevod, Mato Matuško, Milan Njavro, Branimir Butigan, Tihomir Putica.

HDZ 1990 – Zoran Krešić, Ivica Glavinić, Mato Bačić, Ivica Karačić.

NSRB – Ivan Stanković, Neđo Šutalo. HSP BiH – Stanko Raič

SDP BIH – Svetko Konjevod.

Na sjednici su izabrana stalna radna tijela sukladno Poslovniku Općinskog vijeća , i to:

  • Mandatno imunitetno povjerenstvo
  • Povjerenstvo za izbor i imenovanja
  • Odbor za statutarno-pravna pitanja
  • Odbor za gospodarstvo , razvoj i financije
  • Povjerenstvo za prigovore, predstavke i prijedloge
  • Odbor za društvene djelatnosti
  • Povjerenstvo za ljudska prava, mlade i jednakopravnost spolova
  • Odbor za branitelje

Predsjednik OV-a i Načelnik su u svom obraćanju vijećnicima zahvalili na ukazanom povjerenju i čestitali vijećnicima te pozvali na zajednički rad.

Anđelko Maslać