Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DEMANT NA IZJAVU FEDERALNOG MINISTRA PROSTORNOG UREĐENJA DESNICE RADOJEVIĆA, OBJAVLJENU U „ DNEVNOM LISTU“ DANA 26.05.2012 GODINE

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
OPĆINA NEUM
–    P r e d s j e d n i k
–    N a č e l n i k

Broj: 01-02-939/12
Neum, 01.06.2012  godine

                                                                                         FEDERALNO MINISTARSTVO
                                                                                           PROSTORNOG UREĐENJA
                                                                                                   n/r ministra

                                                                                             DNEVNI LIST MOSTAR

PREDMET: DEMANT NA IZJAVU FEDERALNOG MINISTRA PROSTORNOG UREĐENJA DESNICE        
               RADIVOJEVIĆA, OBJAVLJENU U „ DNEVNOM LISTU“  DANA 26.05.2012 GODINE

Federalni ministar prostornog uređenja Desnica Radivojević u svojoj izjavi, koja je objavljena u Dnevnom listu 26. svibnja 2012. godine,  osvrćući se na „radni“ sastanak njegovih suradnika   i predstavnika lokalnih vlasti općine Neum, na temu Nacrt prostornog plana Federacije Bosne i Hrecegovine i izrada Prijedloga plana za razdoblje od 2008. do 2028. godine, koji je održan u Neumu 24.05.2012. godine, naglasio kako su njegovi suradnici naišli na nezadovoljstvo ljudi u Neumu, i kako se želi zajednički raditi i pronaći najbolje rješenje, a ne naštetiti lokalnoj zajednici.
Ministar je očekivao prijateljsko raspoloženje lokalnog stanovništva, a stanovništvo se dovodi jednostrano, nasilno i u suprotnosti sa zakonom pred gotov čin, manipuliranjem u političke svrhe, ne vodeći računa o njihovim interesima, interesima stanovnika Neuma.
Na radni sasatanak nisu pravovremeno pozvani pojedini članovi  konzorcija (izrađivači plana), za koje se zna da se od samog početka protive izgradnji luke  u Neumu, a suradnici ministra su se   trudili pretvoriti radni sastanak u javnu rasparavu, kako bi Federalna vlast nastavila sa realizacijom proglašenja područja općine Neum od posebnog interesa za Federaciju, te realizaciju izgradnje  luke u Neumu, ne uzimajući u obzir protivljenje lokalne zajednice, nakon čega je načelnik općine Neum, zajedno sa ostalim predstavnicima lokalne zajednice prosvjedno napustio sastanak.   
Ministar  u svojoj izjavi, nadalje,  navodi da je luka planirana na području općine Neum, tamo gdje je bila i u starom planu BiH i da je u potpunosti izvan Neuma i ne smeta razvoju Neuma, a nikad ni u jednom Prostornom planu općine Neum luka  nije bila predviđena.
Ovim putem pozivamo ministra Desnicu Radivojevića, da javnosti odmah prezentira dokument starog plana BiH u kojem je bila planirana luka u Neumu, a ako to ne učini,  tražimo da se nama, stanovnicima općine Neum i cijeloj javnosti, javno ispriča zbog podmetanja i širenja dezinformacija.
Kad se uzme u obzir notorna činjenica da Neum ima samo  24,6 km morske obale, pitamo se kako luka koja bi trebala parirati luci Ploče, ne će utjecati na turizam, kao granu djelatnosti kojom se bavi i od koje živi  većina stanovnika  našeg Neuma.
Osvrćući se na njegovu izjavu da je sugerirao svojim suradnicima da od predstavnika općinske vlasti prihvate i ono što je „na rubu mogućega“,  mišljenja smo da nije moguće ili nemoguće, nego da se mora uzeti u obzir i mišljenje ljudi koji žive u Neumu, o čijoj se djedovini odlučuje, jer Neum ne traži ništa što u prostornoj dokumentaciji već desetljećima ne postoji, a  koja je  starija od svih političkih manipulacija i spletki.

PREDSJEDNIK  OV NEUM                                                                             NAČELNIK OPĆINE NEUM

Mirko Pavlović, dipl.oec.                                                                                Dr.med. Živko Matuško