Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Održan radni sastanak na temu Prostorni plan Federacije BiH

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM

– N a č e l n i k

PREDMET: Održan radni sastanak na temu Prostorni plan Federacije BiH
 
Federalno ministarstvo prostornog uređenja je zatražilo održavanje radnoga sastanka sa predstavnicima lokalnih vlasti općine Neum na temu Nacrt prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine i izrada Prijedloga plana za razdoblje od 2008 do 2028 godine. Na sastanku održanom u Neumu dana 24.05.2012 godine, Federalne aktualne vlasti pokušale su nastaviti sa realizacijom svojih zacrtanih ciljeva na području općine Neum, a koji se odnose na proglašenje područja općine Neum područjem od posebnog interesa za Federaciju čime bi tertorijem  općine Neum upravljale Federalne vlasti. U svome nacrtu nisu uzeli u razmatranje stajališta lokalne zajednice kao i županijske vlasti. Federalne vlasti nastavile su realizaciju odavno zacrtanog plana da od Neuma naprave luku koja bi parirala luci Ploče. Iako je na sastanku spominjano više puta kako se lokalna zajednica, predstavnici drušvenog, političkog  i kulturnog života općine Neum oštro protive ovakvom prijedlogu i kako ovaj radni sastanak ujedno i nije javna rasprava, predstavnici ministarstva na pitanja nisu konkretno odgovorili nego su skretali s teme i time htjeli nametnuti svoj već odavno zamišljeni plan.

Načelnik je kazao na sastanku da općina ima svoje svoje prostorne i regulacijske planove koje općina mora braniti. Istaknuo je u svom govoru kako federalne vlasti žele same odlučivati o općini Neum što je dokaz nacrt njihovog plana, iako to nisu htjeli priznati. „ Mi u BiH imamo tri različite povijesti. Mi želimo pisati i praviti našu povijest a ujedno ne želimo funkcionirati bez vitalnog nacionalnog interesa. U svemu ovome treba uzeti u obzir važnost mišljenja lokalne zajednice i  interes lokalnog stanovništva“,  zaključio je načelnik Matuško.
Načelnik ja na kraju svoga govora zajedno sa ostalim predstavnicima lokalne zajednice napustio ovaj radni sastanak.

Neum, 24.05.2012. godine
                                                                                                                  Načelnik Općine Neum:
                                                                                                                   Dr.med.Živko Matuško