Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NAJAVA XVIII. sjednice OV Neum

XVI. sjednice OV NeumNa temelju članka 48. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) predsjednik Mirko Pavlović sazvao je XVIII. redovitu sjednicu Općinskoga vijeća Neum.

Sjednica će biti održana 30. prosinca 2011. (petak) u dvorani hotela „Neum“ u Neumu s početkom u 08:30 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

 1. Izvadak iz zapisnika sa XVII sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i programa rada Službe za stambeno komunalne poslove, izgradnju i razvoj za 2012 godinu
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Proračuna općine Neum za 2012 godinu
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Neum za 2012 godinu
 5. Prijedlog Odluke u osvajanju plana Javnih nabavki općine Neum za 2012 godinu
 6. Prijedlog Odluke o visini naknade za odvoz komunalnog otpada (smeća) i cijene vode po m3
 7. Prijedlog Odluke o izdavanju rješenja za rad i rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1m2 korisne stambene površine za 2011 godinu
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju Lokalnog ekološkog akcijskog plana općine Neum za razdoblje od 2012 do 2017 godine
 10. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje člana Školskog odbora OŠ Kardinala Stepinca Neum iz reda osnivača
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacijskog plana „Centar I“ u Neumu
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Regulacijskog plana „Surdup I i II“ u Neumu
 13. Vijećnička pitanja