Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

INTERVJU: Načelnik općine Neum dr. Živko Matuško za BH. Privrednik

Načelnik općine NeumO rezultatima turističke sezone, brojnim projektima i ulaganjima u općini Neum, te planovima za iduće razdoblje, za BH. Privrednik smo razgovarali s načelnikom Općine Neum dr. Živkom Matuškom. Po njegovim riječima, Neum je u ovom trenutku jedno veliko (g)radilište, a općina je uključena u niz značajnih projekata!

BH. PRIVREDNIK: Dr. Matuško, na kraju smo još jedne turističke sezone. Koliko ste vi u Neumu zadovoljni njome i možete li njezine učinke potkrijepiti konkretnim brojkama? 
DR. MATUŠKO:  Svaka godina, sama po sebi, predstavlja prekretnicu u svim planiranim turističkim putovanjima. Financijska kriza i usporen gospodarski rast bitno su djelovali na krizu putovanja i to kroz pad samopouzdanja potrošača da se odluče krenuti na odmor.

U procjenama za ovu turističku sezonu, cjelokupni turistički sektor bio je oprezan, s time da se pravodobnim, odlučnim i ciljanima mjerama, te ponovnom suradnjom javnog i privatnog sektora, turizam mogao dobro pripremiti i, samim time, pokušati zadržati svoju konkurentnost.

Na području općine Neum, zapravo grada Neuma, trenutno se vodi oko 6 000 ležaja. Od te brojke, 1 810 ležaja pripada hotelima i hotelskom smještaju. Preostali broj od 4.190, pripada i vodi se pod manjim ili većim obiteljsko-stambenim objektima i kućanstvima. Posljednjih godina redovno se bilježi porast noćenja.

Tako za sezonu 2009./2010. hoteli bilježe porast od 14,37%.
Privatni smještaj također bilježi porast od 10,93%
Ukupni porast za sezonu 2009./2010. iznosi 13,01%, i da naglasimo to su podatci isključivo za sezonu i to od 15.06 do 15.09.
U sezoni za nama, 2010./2011. također bilježimo lagani porast, iako još nemamo točne brojke, ali svakako se nadamo, po svim pokazateljima,još jednoj dobroj i uspješnoj sezoni.

BH. PRIVREDNIK: U kolovozu ste obilježili i Dan Općine. Izneseni su i podaci o izvršenju proračuna u prvih pola godine…
DR. MATUŠKO: U prigodnom izvješću u povodu obilježavanja Dana Općine Neum i Blagdana Gospe od zdravlja,  osvrnuli smo se na sve razvojne, gospodarske, kulturne, sportske i ostale događaje koji su obilježili proteklo razdoblje.

Proračun Općine Neum za 2011. godinu planiran je u iznosu od 5.202.342,00 KM. Proračunska sredstva odnose se na preneseno stanje sa 1.1.2011. godine, porezne, neporezne, komunalne prihode, tekuće i kapitalne potpore.

Ukupno naplaćena sredstva za razdoblje 1.1. do 31.06. 2011. godine iznose 2.153.480,00 KM, što je 41,39 % ostvarenja od planiranog Proračuna Općine Neum.

Iz proračunskih sredstava financira se rad Općinskog vijeća, rad općinske izvršne vlasti te ostali korisnici proračuna općine – Dječji vrtić, Crveni križ, Udruge, Vatrogasno društvo, Muzej Galerija Neum, Hrvatski malonogometni klub Neum, HKUD „Humski glas“ Neum te materijalni troškovi osnovne i srednje škole, emitiranje programa Radio HB iz Neuma, socijalna skrb, izgradnja Spomen obilježja, kultura, sport, studentske stipendije, mjesne zajednice i drugo.

BH. PRIVREDNIK: Što je s naplatom prihoda?
DR. MATUŠKO: Naplata prihoda za šest mjeseci ove godine veća je za 25 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ovo povećanje ukupnih prihoda rezultat je djelomičnog povećanja naplate poreznih prihoda, kao i povećanja komunalnih prihoda sukladno propisima.

Naplata neporeznih prihoda za šestomjesečno razdoblje 2011. godine veća je za 2 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U dijelu ovih prihoda spadaju redovite uplate sredstava komunalnog doprinosa, općinske pristojbe i općinske naknade, zakupnine, redovita grant sredstva od HN županije, kao i grant sredstva Federacije.

Uz to, Općina Neum kontinuirano radi na stvaranju boljih životnih prilika  svih stanovnika općine, poglavito za mlade, te se nadamo da će se u nadolazećem razdoblju učvrstiti i još više povećati suradnja s ostalim gradovima i općinama.

BH. PRIVREDNIK: Neum je usudila bih se reći, jedno veliko radilište i (gra)dilište. Koji su projekti gotovi, a na kojima se radi? Poglavito mislim na uređenje samoga grada i gradske infrastrukture…
DR. MATUŠKO: U tijeku je projekt postavljanja novih i sanacija postojećih ograda na neumskim ulicama. Nova ograda zasjat će dužinom od 482 m u raznim dijelovima grada. Tako će novu ogradu dobiti ulica Mimoza i veći dio javnih stepeništa u naselju Tiha Luka, kao i dio javnih stepeništa u naselju Centar II. ( iznad magistrale), a sanacija i farbanje već postojećih ograda u gradu ovim projektom obuhvaća dužinu od 200 m. Uz ove radove također je ugovorena sanacija dvaju javnih stepeništa u naselju Tiha Luka, koja povezuju ulicu Dalmatinska i Mimoza.

Početkom ove godine, tijekom siječnja i veljače, radilo se na uređenju parka u središtu Neuma u sklopu natječaja koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša FBiH.

U prvoj fazi uređenja grada okončane su još slijedeće aktivnosti: nasipanje javnih gradskih plaža riječnim pijeskom oblutkom, ulaganje u prometnu infrastrukturu, djelomično presvlačenje i krpanje udarnih rupa na gradskim prometnicama. Završena je i redovna horizontalna prometna signalizacija gradskih ulica, kao i dopuna vertikalne prometne signalizacije s potrebnim prometnim znacima, okončane su i aktivnosti oko izgradnje i opremanja dječih igrališta u Humskoj ulici i naselju Bregovi, urađeno je presvlačenje školskog igrališta Neum elastičnom športskom oblogom, sanacija klupa za sjedenje, sanacija oštećene šetnice kod svjetionika i plaže ispod hotela „Neum“, uređenje šetnice na ulazu u park, uklanjanje neuvjetnih kućica za kontejnere i neispravnih javnih tuševa.
Kao dio programa uređenja grada, nametnula se i ideja o uređenju jednoga dijela zelene površine s južne strane Osnovne škole kardinala Stepinca. Općina Neum je, u okviru svoga proračuna za ovu godinu, osigurala sredstva za ozelenjavanje 100 m2 površine gdje su posađene sadnice karakteristične za ovo podneblje.

U projektu uređenja školskog dvorišta sudjelovao je i OSCE koji je donirao sadnice koje su zasađene i čiji su volonteri pomogli u uređenju. Kako je u Neumu nedavno održan trodnevni seminar OSCE-a, tako se 9 volontera pridružilo u hortikulturalnom uređenju terena te su najavili i neke nove donacije. Općina Neum je podržala ovaj mali projekt uređenja i financijski i idejno.

BH. PRIVREDNIK: Što je s projektom gradske kanalizacije? Koliko znam, rađena je i djelomična rekonstrukcija vodovoda?
DR. MATUŠKO: Hrvatska i BiH su radi zaštite Malostonskog zaljeva i Neumskog zaljeva od onečišćenja i zagađenja izgradile sustav odvodnje koji počinje tunelom Ćurilo i završava u Mljetskom kanalu. Nakon toga se krenulo u izgradnju ostalih objekata tog sustava, a započeli su i razgovori o modalitetima upravljanja tim objektima. Dakle, što se tiče projekta kanalizacije, sad se nadamo nastavku izgradnje, treće i završne faze Neum – Klek, naravno ukoliko dobijemo odobrena sredstva iz županije i viših predstavnika vlasti.  Regionalni odvnodni sustav Komarna – Neum – Mljetski kanal vodna je građevina za zaštitu voda, i njome se osigurava odvodnja otpadnih voda naselja: Komarna, Duboka, Klek i Neum, te naselja u Malostonskom zaljevu ali, napomenimo, bez štetnih utjecaja na kakvoću voda u Neumskom zaljevu, Malostonskom zaljevu i Mljetskom kanalu.

Regionalni odvodni sustav počinje s crpnom stanicom u Neumu, na izlazu iz tunela „Orlov kuk“ nastavlja se tlačnim i gravitacijskim cjevovodom te prijelazom ispod Malostonskog zaljeva i poluotoka Pelješac, do uvale Prapratno u Mljetskom kanalu. Sastoji se od: glavnog kolektora, crpne stanice, tunela, podmorskog sifona, mehaničkog sustava za pročišćavanje odpadnih voda, podmorskog ispusta i drugih pripadajućih objekata ovim građevinama.

Što se pak vodovoda tiče, općina Neum i komunalno Neum vrše održavanje već postojećeg, s tim da smo ove godine uradili i djelomičnu izmjenu cjevovoda na regionalnom vodovodu Gabela – Neum, uz sudjelovanje županijskih tijela vlasti. Također i sad se provode aktivnosti na izgradnji vodovodne mreže za naselje Kamenice sa hidrostanicom, ukupne dužine oko 1575m.

BH. PRIVREDNIK: Recite nam nešto više o Projektu čišćenja obale / vodotoka Neuma; s kolikim je uspjehom proveden i planiraju li se u budućnosti slični?
DR. MATUŠKO: Početkom ove godine potpisan je ugovor o sufinanciranju Projekta čišćenja obala vodotoka (mora) u Neumu između Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Općine Neum. Općina je nositelj programa, te se već početkom siječnja pristupilo implementaciji projekta. Radi se o projektu koji je trajao dva mjeseca, i to od 4. siječnja do 28. veljače. U projekt su uključeni Općina Neum, JP „Komunalno“ Neum, Udruga Hrvatski ronilački klub „Neum“ iz Neuma te Obrtnička građevinska radnja zadužena za sanaciju trošnih molova na obali. Projektom čišćenja obala vodotoka (mora) obuhvaćeno je 14 kilometara obale u Neumu, i to na potezu od poluotoka Klek, kroz naselje Jazine i središnji dio grada sve do naselja Surdup II u Neumu.

Urađeno je i čišćenje mora na dubini do 3 m od zatečenog otpada na istom potezu te sanacija i uređenje dijela oštećenih molova u središnjem dijelu grada.

JP „Komunalno“ zaduženo je za čišćenje šikare na jedinoj pošumljenoj šetnici u Neumu, kao i na uređenju ostalih dijelova obale, koji su, posebice u sezonskim mjesecima, izuzetno prometni.
Veliku akciju čišćenja podmorja uradio je Ronilački klub, a do kraja projekta planira se još par akcija kojima će se završiti ovosezonsko čišćenje mora i podmorja, koje je nemarom i nebrigom bilo zatrpano raznim smećem.

Ideja čišćenja obale jeste sanirati već nastalu štetu i nemar, ali isto tako probuditi svijest i građana i posjetitelja Neuma da, ukoliko ne brinemo o okolini u kojoj živimo, ni ona neće moći brinuti o nama u skoroj budućnosti.

BH. PRIVREDNIK: Što je s Master planom razvoja turizma općine Neum koji je predstavljen, ako se ne varam, još prošle godine , i što on podrazumijeva?
DR. MATUŠKO: Posebno važno za jedini BH gradić na moru jest projekt izrade “Master plan razvoja turizma Općine Neum”, kojim će, sasvim sigurno, u budućnosti mnoge stvari biti drugačije posložene. Dugo se čekao, ali će biti od iznimne važnosti, jer smo i sami svjedoci kako Neum, iz godine u godinu, bilježi sve bolje turističke rezultate. Zato nam je za buduće razdoblje jako važna izrada ovog dokumenta, koji će regulirati,a mi se nadamo i unaprijediti, mnoge stvari u turističkoj ponudi Općine Neum.

Ovim  planom se zacrtao poduzetnički okvir za razvoj turizma, koji će, odgovarajućom valorizacijom turističkih potencijala, osigurati ekonomski prosperitet, uz poštivanje načela održivog razvoja, zaštite i revitalizacije visokovrijednog prostora, i s time  jedan je od važnijih projekata za općinu Neum. To podrazumijeva i definiranje potrebnih investicija u opću i turističku infrastrukturu, ali i dizajniranje turističkih proizvoda koji se mogu povezati s mjestima u okruženju, što bi trebalo rezultirati kroz pojačano zanimanje investitora i novo zapošljavanje u području turizma.

Plan je izrađen i sprema se za realizaciju, ali plan, također,  podrazumijeva ciljano ulaganje u školstvo i obrazovanje, kao i radionice i tečajeve o temi što kvalitetnijeg pružanja usluge domaćem i stranom gostu.  
Naručitelj i financijer izrade Master plana bilo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma na čelu s ministrom Nevenkom Hercegom, dok je glavni implementator i partner projekta Općina Neum, koja je pokazuje  veliki interes za sve aktivnosti vezane za ovaj projekt.

Nositelji izrade Master plana su Inženjerski biro d.d. iz Zagreba i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije.

BH. PRIVREDNIK:  I ovog ljeta u Neumu se, čini se, dosta toga pokretalo s mrtve točke – oživjela su kulturna i sportska događanja u gradu. Etnofest ove godine naišao je na same pohvale. Koliko općina Neum pridaje važnost kulturnim i sportskim projektima i što biste kao posebno i zanimljivo istaknuli iz te sfere?
DR. MATUŠKO: Hrvatski glazbeni festival ”Etnofest Neum 2011.“ bio je najorganiziraniji do sada. Iako nema natjecateljski karakter, svi su izvođači, a njih je pozornicom na plaži hotela ”Zenit” u Neumu prošlo dvadeset i troje, dali svoj maksimum, kao da se natječu za neku od najprestižnijih nagrada u životu, što je rezultiralo odličnim izvedbama, kreacijama i performansima na pozornici, pred više od 2000 oduševljenih posjetitelja.

Ako trebamo istaknuti nešto, to je onda Etnofest, koji je postao prepoznatljiva manifestacija – ne samo u Bosni i Hercegovini i regiji, nego i dosta šire. Ovo je jedna manifestacija koja je jako značajna za Neum, ovo je svehrvatski događaj koji predstavlja naše zajedništvo.

Svakako da općina Neum daje veliku važnost, kako kulturnim tako i sportskim događanjima. Svjedoci smo ove sezone koja je bila bogata događanjima, posebno povodom obilježavanja Dana Općine Neum i blagdana Gospe od zdravlja, gdje smo organizirali niz kulturno-zabavnih i športskih događanja, a kao kruna slavlja bila je svečana sjednica Općinskog vijeća Neum, na kojoj su bili brojni gosti i uzvanici iz BIH i Hrvatske.

U organizaciji Općine Neum i Udruge turističkih djelatnika Neuma, organizirana je i Neumska ljetna noć. Radilo se zapravo o kulturno – zabavnoj manifestaciji koja je samo uvod u Neumsko kulturno ljeto, pa smo tako imali: NAFF – Festival animiranog filma, Susret klapa Neum 2011., Memorijalni vaterpolo turnir ”Ivica Bačić”, IV. večer hrvatskog folklora ”Neum 2011”, XVI. hrvatski glazbeni festival ”Etnofest Neum 2011.“, Nogometna utakmica HNK ”Neum” – NK ”Neretva”, Malonogometni turnir, Feri-Deri i Cicvara fest – festival mladih, Turnir u tenisu, NEUM OPEN 2011. i Umjetnička kolonija, koncem rujna.  

BH. PRIVREDNIK: I na koncu – prioritetni planovi za razdoblje koje slijedi.
DR. MATUŠKO: Prioritetni planovi Općine Neum u budućem razdoblju svakako su – nova zgrada općine, podzemna garaža, te završetak izgranje crkve. Zatim, veliku pažnju ćemo posvetiti i  nastavaku uređenja grada, šetnica kao i završetaku kanalizacijskog sustava Komarna – Neum – Mljetski kanal, te uklanjanje devastiranih objekata u gradu. Naš grad na turističkom tržištu želimo pozicionirati kao kvalitetno odredište ekološke očuvanosti te kao jedno od vodećih turističkih odredišta u regiji.

Pokušat ćemo poboljšati konkurentnost i položaj na turističkom tržištu. Provodit ćemo intenzivne promotivne i druge tržišne aktivnosti, aktivnosti za poboljšanje sadržaja i kvalitete smještajne i ukupne turističke ponude, te aktivnosti za poboljšanje krupne (posebice prometne) i komunalne infrastrukture.

Općina Neum uključena u niz značajnih projekata
Kako kaže načelnik dr. Živko Matuško, Općina Neum uključena je u još niz značajnih projekata. Naime, općina je počela s izgradnjom  projekta LEAP – Lokalnog ekološkog akcijskog plana koji bi trebao biti gotov do kraja godine. Cilj projekta je utvrđivanje stanja životne sredine/okoliša, u općini Neum, identifikacija najalarmantnih problema, te pokretanje aktivnosti za njihovo rješenje. Tu je i MDGF projekt koji se odnosi  na osiguranje pristupa vodoopskrbi kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu. Obuhvaća – početno istraživanje vodosektora, izradu master planova vodosnabdijevanja te implementaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata
Općina Neum uključena je i u DELTER projekt . Projekt se bavi podizanjem svijesti u području energetske efikasnosti i podržava pilot – projekte u jedinicama lokalne samouprave. Financira ga EU i njegova realizacija očekuje se iduće godine.

Uz to, općina se uključuje u projekte prekogranične suradnje. IPA ADRIATIC – projekt raspisan u kolovozu, trenutno se vode pregovori sa Italijom s kojom bi se trebalo ući u partnerstvo. Tu je, također, i prekogranični program Hrvatske – BiH (IPA – dokument predpristupne pomoći, prekogranične suradnje, tu je i partner iz Hrvatske s kojim se ulazi u projekt)…

Misijana Brkić – Milinković | BH Privrednik