Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NAJAVA XVI. sjednice OV Neum

XVI. sjednice OV NeumNa temelju članka 48. Poslovnika Općinskoga vijeća Neum („Narodni list- službeno glasilo općine Neum“ broj:1/09) predsjednik Mirko Pavlović sazvao je XVI. redovitu sjednicu Općinskoga vijeća Neum.

Sjednica će biti održana 17. listopada 2011. godine (ponedjeljak) u dvorani hotela „Neum“ u Neumu s početkom u 08:30 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

 1. Izvadak iz zapisnika sa XV sjednice Općinskog vijeća Neum
 2. Sigurnosna prosudba PU Neum za 2011. godinu
 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prvog rebalansa za 2011. godinu
 4. Prijedlog nacrta Odluke o javnom redu i miru
 5. Prijedlog nacrta Odluke o komunalnom redu
 6. Prijedlog Odluke o visini naknade za odvoz komunalnog otpada (smeća) i cijene vode po m3
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga proširenja Regionalnog odvodnog sustava Komarna –Neum – Mljetski kanal i ustupanju već izgrađenih dijelova u Regionalni odvodni sustav
 8. Prijedlog Odluke o proširenju deponije građevinskog materijala
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Neum
 10. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o procjeni štete od požara u MZ Hrasno
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o procjeni štete od požara u MZ Gradac
 12. Zemljišna politika
 13. Vijećnička pitanja