Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

“LEAP” – Lokalni ekološki akcijski plan

MDG-F program Očuvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“ je trogodišnji program koji zajednički provodi pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, općinama, te organizacijama civilnog društva. Program se financira sredstvima španjolskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F).

Specifični ciljevi Zajedničkog programa doprinose:

  • Poboljšanju okolišnog planiranja na lokalnom nivou;
  • Unaprijeđenju upravljanja okolišnim resursima i pružanju usluga u oblasti zaštite okoliša  i
  • Povećavanju svijesti i aktivnosti na državnom nivou i realizaciji milenijumskih razvojnih ciljeva na lokalnom nivou.

Zašto je program kreiran?
Program nastoji adresirati neke od glavnih nedostataka upravljanja okolišem i efektivnog pružanja usluga u oblasti zaštite okoliša: slabo ekonomsko upravljanje, neadekvatna zaštita okoliša. Program nastoji nadići prepreke  pružanju usluga u oblasti zaštite okoline i upravljanju na lokalnom nivou u BiH. Intervencije će biti usmjerene na osiguranje kapaciteta i podrške za razvoj Lokalnih akcijskih planova za zaštitu okoliša u općinama partnerima i osiguranje uvjeta za provedbu prioriteta lokalnog upravljanja okolišem i pružanja usluga, na podizanje svijesti i jačanje državne podrške okolišnim aktivnostima kroz financiranje okolišnih inovacija i razvijanje efektivnih sustava za prikupljanje podataka o okolišu.

MDG-F program će podržati i unaprijediti lokalno upravljanje okolišnim resursima i pružanje usluga kroz poboljšanje upravljanja okolišem na lokalnom nivou i razvoj primjenjivih modela planiranja zaštite okoliša na lokalnom nivou.