Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Započela izrada LEAP-a

Na osnovu odluke Općinskog vijeća, Općine NEUM,  donesene 28. veljače 2011. godine, općina je počela sa realizacijom izrade Lokalnog ekološkog akcijskog plana koji treba biti završen do kraja ove godine. Cilj izrade ovog dokumenta je utvrđivanje stanja životne sredine/okoliša u Općini Neum, identifikacija najalarmantnijih problema, te pokretanje aktivnosti za njihovo rješenje i poboljšanje stanja.

Prvi korak u realizaciji izrade Lokalnog ekološkog akcijskog plana je imenovanje tima i koordinatora cijelog procesa, te su, odlukom Načelnika općine, kao članovi tima imenovani: Josip Njavro, Pero Raič, Snježana Čuljak i Ana Piccolotti, a za koordinatora Josip Njavro.

Proces izrade ovog plana će trajati godinu dana, sustavno i planski će se prelaziti faze izrade, a tijekom cijelog procesa informirat će se javnost i tražiti od građana da svojim informacijama, komentarima i sugestijama daju značajan doprinos njegovom konačnom obliku.

Ovaj projekt Općina sprovodi u okviru MDG-F programa očuvanja okoliša i klimatske promjene.    

Za sve dalje informacije možete se obratiti kontakt osobama:

– Josip Njavro: e-mail: jnjavro@gmail.com ; tel: 036/880-185 ili br. mob: 063/795-190
– Ana Piccolotti: e-mail: anapiccolotti@yahoo.co.uk

MDG-F program Očuvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“ je trogodišnji program koji zajednički provodi pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, općinama, te organizacijama civilnog društva. Program se financira sredstvima španjolskog Fonda za dostizanje milenijskih razvojnih ciljeva (MDG-F).