Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Služba za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina

Smilja Konjevod, dipl. ing. geodezije
pomoćnica načelnika

tel.: +387 (0)36 880 134
fax: +387 (0)36 880 214, 248
gsm: +387 (0)63 795 227

Služba za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina:

  • vrši ažuriranje katastarskog operata te održavanje i izradu katastra nekretnina,
  • vrši vještačenje za potrebe sudskih organa,
  • vrši potrebna snimanja stanja iz svog djelokruga,
  • uspostavlja, izrađuje i održava premjer katastra nekretnina, odražava katastar komunalnih uređaja,
  • vrši prijenos projekata na terenu u postupcima izvlaštenja (eksproprijacije), arondacije, komasacije, uzurpacije i drugih upravnih postupaka,
  • vrši parcelaciju zemljišta, premjeravanja i utvrđivanja premjera na zemljištu, unosi utvrđene premjere u planove premjera, te vrši njihovu tehničku obradu,
  • vrši javno izlaganje nekretnina u svrhu uspostave novog katastra nekretnina,
  • priprema podatke iz svog djelokruga rada za ostala tijela općinske uprave,
  • priprema nacrte odluka za Načelnika i Općinsko vijeće iz svog djelokruga,
  • vrši poslove iz oblasti imovinsko pravnih odnosa.

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/infoneum/public_html/neum.ba/wp-includes/functions.php on line 4757