+387 36 880 214 nacelnik@neum.ba

Donirana dva stambena kontejnera za Banovinu

Općina Neum i JP Komunalno Neum uspješno su realizirali akciju pomoći stanovnicima Banovine, te su dva stambena kontejnera stigla na tlo Petrinje i pružila utočište i privremeni dom za dvije  potresom pogođene obitelji. Tim povodom, načelnik Općine Neum  Dragan Jurković istaknuo je: „Ponosan sam...

Opširnije

Otvoren Javni poziv središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske poziva neprofitne organizacije Hrvata izvan Republike Hrvatske i ostale prihvatljive prijavitelje da se prijave za financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji pridonose zadovoljavanju...

Opširnije

Javna rasprava po Nacrtu odluke o usvajanju Plana upravljanja otpadom na području općine Neum za razdoblje od 2021. do 2025.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegovačko–neretvanska županija/kanton OPĆINA NEUM N A Č E L N I K Broj: 02-02-326/21 Neum, 10.2.2021. godine J A V N I   P O Z I V za javnu raspravu o Nacrtu Plana upravljanja otpadom općine Neum za razdoblje od 2021. do 2025. godine Općinsko...

Opširnije

Općinski načelnik

Dragan Jurković, rođen 16.07.1980 godine u Čapljini. Osnovnu školu pohađao u Cerovici i Hutovu. Srednju školu pohađao u Čapljini i Mostaru. Diplomirao na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Od 2008. godine zaposlen na  Agronomskom i prehrambeno tehnološkom...

Opširnije

Skip to content