image image image

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-1565/16
Neum, 04.11.2016.godine

Temeljem članka 88., a u svezi sa člankom 17. stavak (1) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09), Odluke Općinskog vijeća Neum o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacijskog plana Centar I u Neumu („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj IV/16) i Procjene vrijednosti Ugovora o javnoj nabavi broj: 02-02-1565/16 od 04.11.2016. godine, donosi se

Opširnije...

Održane radionice u okviru projekta CB GREENU utorak 25.10.2016. godine održan je posljednji set radionica pod nazivima „Financiranje energetskih potreba lokalne zajednice“, „Učinkovito korištenje električne energije“ i „Pumpe i sistemi sa varijabilnom regulacijom frekvencije“. Prva radionica namijenjena je  upravljačkim strukturama u tijelima javne uprave, a druga i treća tehničkom osoblju u tijelima javne uprave. Radionice su održane u prostorijama gradske vijećnice Grada Mostara u prisustvu predstavnika tijela javna uprave, Općine Neum, Grada Mostara, relevantnih ministarstava, znanstvene zajednice, te stručnog osoblja iz javnih i privatnih poduzeća, vrtića, osnovnih i srednjih škola s područja grada Mostara i HNŽ/K. 

Opširnije...

Prošireni tim projekta CB-GREEN na studijskom putovanju u AustrijiČlanovi i članice partnerskih organizacija na projektu CB-GREEN; Cross-Border – Green, Renewable & Energy Efficiency Network, članovi/ce timova za energetsku učinkovitost partnera (EE timovi) i predstavnici/e partnerskih institucija boravili su od 10.10. do 13.10.2016. na studijskom putovanju u Austriji.

Studijsko putovanje, kojim se zaokružuju dosadašnje edukacije i razmjene znanja održane u sklopu ovog projekta, obuhvatilo je obilazak dviju lokacija koje su primjer dobre prakse u dobivanju energije iz obnovljivih izvora, te prijem u Vladi austrijske savezne republike Štajerske u Grazu.

Opširnije...

Održane radionice u okviru projekta CB GREENU utorak 18.10.2016. godine održan je peti i šesti set radionica pod nazivima „Energetska ravnoteža i pokazatelji upotrebe energije u javnim ustanovama“, „Praćenje ključnih pokazatelja potrošnje energije“ i „Mogućnost iskorištavanja obnovljivih izvora energije“.

Prve dvije radionice namijenjene su upravljačkim strukturama u tijelima javne uprave, a treća tehničkom osoblju u tijelima javne uprave. Radionice su održane u prostorijama gradske vijećnice Grada Mostara u prisustvu predstavnika tijela javna uprave, Grada Mostara, općine Neum, relevantnih ministarstava, znanstvene zajednice, te stručnog osoblja iz javnih i privatnih poduzeća, vrtića, osnovnih i srednjih škola s područja grada Mostara i HNŽ/K. 

Opširnije...

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na rekonstrukciji školskog igrališta i uređenju drugih sadržaja Srednje škole Neum".

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ŠKOLSKOG IGRALIŠTA I UREĐENJU DRUGIH SADRŽAJA SREDNJE ŠKOLE NEUM

CB GREENU utorak 04.10.2016. godine održan je četvrti set radionica pod nazivima „Energijska učinkovitost/efikasnost i obnovljivi izvori energije u javnim zgradama“ i „Građevinske, organizacijske i regulatorne mjere“. Prva radionica namijenjena je  upravljačkim strukturama u tijelima javne uprave, a druga tehničkom osoblju u tijelima javne uprave. Radionice su održane u prostorijama gradske vijećnice Grada Mostara u prisustvu predstavnika tijela javna uprave, Općine Neum, Grada Mostara, relevantnih ministarstava, znanstvene zajednice, te stručnog osoblja iz javnih i privatnih poduzeća, vrtića, osnovnih i srednjih škola s područja grada Mostara i HNŽ/K. 

Opširnije...

Više članaka ...

  1. Održane radionice „Predstavljanje pravne regulacije na polju energijske učinkovitosti/efikasnosti i energetskih certifikata u BiH“ i „Smanjenje gubitka topline na objektima (Mjerenje radi povećanja energetske učinkovitosti objekata“
  2. POSEBNA ODLUKA o pokretanju postupka za izvođenje radova na rekonstrukciji školskog igralista i uređenju drugih sadržaja Srednje škole Neum
  3. PRIOPĆENJE ZA MEDIJE: Održane radionice „EU direktive na polju energije i usklađenost s lokalnim propisima“ i „Provođenje energetskog obračuna – Smanjenje gubitka topline na objektima“