image image image

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”OD LUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba - elektromaterijala i usluga za tekuće održavanje i dopunu javne rasvjete na području općine Neum u 2016. godini".

DOKUMENTACIJA:

OD LUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU ROBA - ELEKTROMATERIJALA I USLUGA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE I DOPUNU JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE NEUM U 2016. GODINI

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvršenje usluga preventivne sustavne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih i drugih površina na području općine Neum u 2016. godini".

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA IZVRŠENJE USLUGA PREVENTIVNE SUSTAVNE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH I DRUGIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE NEUM U 2016. GODINI

IZRADA AKCIJSKIH PLANOVA EE I OIE U NEUMU I MOSTARUU Neumu i Mostaru su u četvrtak 11.02.2016. i u petak 12.02.2016. održane radionice vezano za aktualnu izradu lokalnih Akcijskih planova u Neumu i Mostaru o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije.

Izrada Akcijskih planova se provodi u sklopu projekta “CB-GREEN; Prekogranično-zeleno, obnovljivo i energetski učinkovito umrežavanje”.

Opširnije...

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu dijela uredske opreme za službe Općine Neum".

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU DIJELA UREDSKE OPREME ZA SLUŽBE OPĆINE NEUM

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na betoniranju dijelova lokalnih prometnih površina na području općine Neum u 2016. godini".

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA BETONIRANJU DIJELOVA LOKALNIH PROMETNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE NEUM U 2016. GODINI

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljena ”ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na nasipanju lokalnih cesta i drugih javnih površina tamponom i održavanju gradskih plaža u 2016. godini".

DOKUMENTACIJA:

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA NASIPANJU LOKALNIH CESTA I DRUGIH JAVNIH POVRŠINA TAMPONOM I ODRŽAVANJU GRADSKIH PLAŽA U 2016. GODINI

Više članaka ...

  1. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na krpanju udarnih rupa i djelomičnom presvlačenju lokalnih cesta asfaltom u Neumu
  2. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu i isporuku uredskog materijala u 2016.godini
  3. ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za usluge subvencioniranja prijevoza učenika u 2016. godini