Odluka o usvajanju 2. izmjene i dopune Plana nabava općine Neum za 2019. godinu