Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stožer civilne zaštite općine Neum donio nove odluke

Na sastanku Stožera civilne zaštite općine Neum održanom 6. travnja 2020. godine razgovaralo se o aktualnom stanju u općini Neum u svezi s pojavom koronavirusne infekcije, te su donesene i dvije nove odluke koje donosimo u nastavku teksta…

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM

Stožer civilne zaštite

Broj: 02-524/20-3
Neum, 06.04.2020. godine

Na osnovu članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda („Službene novine FBiH“, broj 39/3, 22/06 i 43/10) i Odluke o proglašenju stanja  nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području općine Neum od dana 19.03.2020. godine, Stožer civilne zaštite Općine Neum, na sjednici održanoj dana 06.04.2020. godine donosi

ODLUKU
o  obaveznom evidentiranju osoba sa prebivalištem izvan općine Neum prilikom boravka na području općine Neum

 I.

Određuje se obveza svih osoba koje nemaju prebivalište na području općine Neum, a borave na području ove općine, da se žurno jave u općinski ured Civilne zaštite, telefonski na broj 121, po potrebi i osobnim dolaskom, sa ciljem evidentiranja i zaprimanja potrebnih uputa vezanih za stanje nepogode na području općine Neum.

II.

Osobe koje nemaju prebivalište na području općine Neum, a planiraju boraviti na području općine Neum duže od 12 sati ili duže od početak policijskog sata, obvezni su se javiti u Ured Civilne zaštite općine Neum, osobnim dolaskom, sa ciljem evidentiranja i zaprimanja potrebnih uputa vezanih za stanje nepogode na području općine Neum.

III.

Da bi se osobama iz članka 1. Ove Odluke odobrio boravak na području općine Neum, potrebno je da posjeduju i predoče rezultat osobnog testiranja na bolest koronavirusa (COVID 19), ne stariji od 48 sati u odnosu na sat prijave u ured Civilne zaštite Neum. Osobama kojima je u drugim općinama i gradovima određena zaštitna mjera samoizolacije, kao i osobama bez odgovarajućeg testa na koronavirus bit ce zabranjen boravak na području općine Neum.

 IV.

Za provđenje ove Odluke nadležni su  Policijska stanica Neum i Ured Civilne zaštite Neum.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se do 20.04.2020. godine do 24,00 h.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA CZ
 dr.med. Živko Matuško

 

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM

Stožer civilne zaštite

Broj: 02-524/20-2
Neum, 06.04.2020. godine

Na osnovu članka 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda („Službene novine FBiH“, broj 39/3, 22/06 i 43/10) i Odluke o proglašenju stanja  nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID 19) na području općine Neum od dana 19.03.2020. godine, Stožer civilne zaštite Općine Neum, na sjednici održanoj dana 06.04.2020. godine donosi

ODLUKU
o zabrani izvođenja zemljano građevinskih radova na području Općine Neum

I.

Zabranjuje  se izvođenje svih zemljano građevinskih radova na području Općine Neum, izuzev radova na magistralnoj cesti M 17.3. Neum-Stolac.

II.

Za provođenje ove Odluke odgovorni su Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Neum i Policijska stanica Neum.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se do 13.04.2020. godine do 24,00 h.

ZAPOVJEDNIK STOŽERA CZ
 dr.med. Živko Matuško