image image image

Obavještavamo sve zainteresirane ponuđače da je objavljen tender za ”Izvodenje radova na izgradnji dijela grobnih mjesta u novom groblju Neum”.

Rok za dostavljanje ponuda 11.05.2015. godine (ponedjeljak) do 14,30 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti istog dana (11.05.2015.) u 15 sati, u Sali za sastanke u zgradi Općine Neum.

DOKUMENTACIJA:

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DIJELA GROBNIH MJESTA U NOVOM GROBLJU NEUM

Obavještavamo sve zainteresirane ponuđače da je objavljen tender za ”za izvođenje radova na rušenju bespravno izgrađenih objekata u Neumu”.

Rok za dostavljanje ponuda je 05.05.2015. godine (utorak) do 14,30 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti istog dana (05.05.2015.) u 15 sati, u Sali za sastanke u zgradi Općine Neum.

DOKUMENTACIJA:

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA RUŠENJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA U NEUMU

Obavještavamo sve zainteresirane ponuđače da je objavljen tender za ”za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na popločavanju šetnice u Neumu”.

Rok za dostavljanje ponuda je 30.04.2015. godine (četvrtak) do 14,30 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti istog dana (30.04.2015.) u 15 sati, u Sali za sastanke u zgradi Općine Neum.

DOKUMENTACIJA:

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA USLUGE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA POPLOČAVANJU ŠETNICE U NEUMU

Obavještavamo sve zainteresirane ponuđače da je objavljen tender za ”za usluge revizije projektne dokumentacije trga, okolnih objekata i rekonstrukcije Ulice Kralja Tomislava u Neumu”.

Rok za dostavljanje ponuda je 29.04.2015. godine (srijeda) do 14,30 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti istog dana (29.04.2015.) u 15 sati, u Sali za sastanke u zgradi Općine Neum.

DOKUMENTACIJA:

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA USLUGE REVIZIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TRGA, OKOLNIH OBJEKATA I REKONSTRUKCIJE ULICE KRALJA TOMISLAVA U NEUMU

Obavještavamo sve zainteresirane ponuđače da je objavljen tender za ”za usluge projektiranja rekonstrukcije ulice Kralja Tomislava u Neumu”.

Rok za dostavljanje ponuda je 28.04.2015. godine (utorak) do 14,30 sati. Otvaranje ponuda će se obaviti istog dana (28.04.2015.) u 15 sati, u Sali za sastanke u zgradi Općine Neum.

DOKUMENTACIJA:

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA USLUGE PROJEKTIRANJA REKONSTRUKCIJE ULICE KRALJA TOMISLAVA U NEUMU

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton

OPĆINA NEUM
Načelnik

Broj: 02-02-382-4/15
Neum, 13.04.2015.godine

            Temeljem članka 39. Statuta Općine Neum („Narodni list – službeno glasilo Općine Neum“, broj 3/08 i 5/09) i članka 70.  Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), a u svezi sa preporukom iz Zapisnika Povjerenstva za javne nabave Općine Neum o pregledu i ocjeni ponuda od 09.04.2015. godine, donosi se slijedeća

Opširnije...

Više članaka ...

  1. O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na popločavanju šetnice u Neumu u naselju Surdup I i dijela u naselju Tiha luka
  2. TENDER: Izvođenje radova na krpanju i djelomičnom presvlačenju lokalnih cesta asfaltom i izgradnji javnih stepeništa u Neumu
  3. TENDER: Izvođenje radova na horizontalnoj i vertikalnoj prometnoj signalizaciji javnih površina u Neumu

Stranica 1 od 26